Supervisor GZ-psycholoog en Supervisor Psycholoog K&J

Supervisor

Esther Welp is sinds 2008 werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarvóór heeft ze tien jaar in de wetenschap gewerkt als epidemioloog. Dat betekent dat ze vrijwel altijd eerst zoekt naar mogelijke oorzaken en in stand houdende factoren van uitingen van bepaald gedrag voor ze start met behandelen. Ze gelooft dan ook zeer in een systemische benadering en een optimale samenwerking met ouders en kind. Haar werkstijl wordt steevast transparant, vertrouwd en doelgericht genoemd.

Visie

Een positief, stimulerend en veilig leerklimaat staat voorop binnen de supervisie. Esther werkt graag oplossingsgericht en richt zich op de sterke kanten en de persoonlijke krachten van haar supervisanten. Kennisoverdracht, reflectie en de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant staan hierin centraal. Iedereen heeft andere behoeften, die zijn onder meer afhankelijk van het stadium van (beroepsmatige) ontwikkeling. Ook de leerstijl kan per persoon sterk verschillen. Als supervisor sluit ze daar zoveel mogelijk op aan. Daarbij is zij praktisch ingesteld. Binnen de supervisies wordt er concreet geoefend en krijgen supervisanten praktische handreikingen. Afhankelijk van de leerdoelen zal de supervisie meer persoonsgericht, dan wel technisch georiënteerd zijn.

Werkwijze

Bij de kennismakingsafspraak bespreken we welke leerdoelen en welke leerstijl je hebt. Als mijn aanbod aansluit bij jouw leer- en ontwikkelingswensen, dan stellen we een supervisiecontract op. Daarin staan jouw doelen en de afspraken die we maken.

Als je dat wilt, dan kan ik je ook begeleiden bij het schrijven van behandelcasussen (voor de registratie NIP K&J).

Sessies kunnen ook plaatsvinden via beeldbellen.

Aanbod

  • Supervisie in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog.
  • Supervisie in het kader van de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
  • (Groeps)supervisie binnen Jeugdzorg en Onderwijs.

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk via het contactformulier op deze site. In een oriënterend gesprek kunnen de wensen en leerdoelen met betrekking tot de supervisie worden besproken en nadere afspraken ten aanzien van de invulling van het traject worden gemaakt.